QUY TẮC 6 CHIẾC LỌ

Harv Eker, tác giả của nhiều cuốn sách tài chính nổi tiếng thế giới, đã sáng tạo ra "Quy tắc 6 Chiếc Lọ" như một cách quản lý thu nhập hiệu quả và bền vững. Đây không chỉ là một hệ thống quản lý tài chính mà còn là một triết lý sống giúp tạo ra sự cân bằng giữa việc chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và từ thiện.

Cấu trúc chi tiêu chi tiết:

Lọ 1 – Chi tiêu thiết yếu (55% thu nhập):
Bao gồm chi phí cho sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tiền nhà, hóa đơn điện nước.
Tạo sự ổn định và đảm bảo các nhu cầu cơ bản được đáp ứng.

Lọ 2 – Tiết kiệm dài hạn (10% thu nhập):
Phục vụ cho mục tiêu tiết kiệm dài hạn như mua nhà, mua xe, cưới sinh, kinh doanh.
Xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

Lọ 3 – Quỹ giáo dục (10% thu nhập):
Dành để tham gia các khóa học, chứng chỉ, workshop để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Đầu tư vào bản thân để tăng cơ hội thăng tiến trong công việc.

Lọ 4 – Hưởng thụ (10% thu nhập):
Thưởng cho bản thân sau những nỗ lực làm việc và tiết kiệm.
Tạo động lực và sự hài lòng từ cuộc sống.

Lọ 5 – Quỹ đầu tư tài chính (10% thu nhập):
Dành để đầu tư, gửi tiết kiệm, góp vốn kinh doanh để tạo ra thu nhập thụ động.
Xây dựng nguồn thu nhập bền vững trong tương lai.

Lọ 6 – Quỹ từ thiện (5% thu nhập):
Dùng để giúp đỡ người thân, bạn bè hoặc đóng góp cho các tổ chức từ thiện.
Tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Ưu Điểm:
Kỷ luật cao cho người tiết kiệm:

Hệ thống này giúp tạo ra tính kỷ luật cao trong việc quản lý tài chính và tiết kiệm.
Khuyến khích sự tự kiểm soát và trách nhiệm với việc chi tiêu.

Nhược Điểm:
Phức tạp và không phù hợp cho người mới bắt đầu:

Yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về quản lý tài chính.
Có thể khó áp dụng đối với những người có thu nhập từ trung bình trở xuống.

Bằng cách áp dụng "Quy tắc 6 Chiếc Lọ" của Harv Eker, bạn có thể tạo ra một quản lý tài chính thông minh, đồng thời xây dựng cơ hội và ổn định cho tương lai.
 

VAY NGAY 50 TRIỆU - 500 TRIỆU

CHỈ VỚI ĐĂNG KÝ XE

Họ và tên
Số điện thoại
Bạn muốn vay bằng
18006285
×
VAY NGAY 50 TRIỆU - 500 TRIỆU CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ XE

ĐĂNG KÝ NGAY