Quy định bảo quản tài sản

Quy định bảo quản tài sản

TÀI SẢN CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ:

ĐIỆN THOẠI, LAPTOP, TRANG SỨC, …

  • Kiểm tra và xác nhận tình trạng với khách hàng
  • Khi giao nhận tài sản phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên giao nhận ghi rõ nội dung hiện trạng tài sản tại thời điểm giao nhận
  • Cho tài sản vào túi zip bảo quản
  • Niêm phong tài sản trước sự chứng kiến của Khách hàng
  • Lưu giữ tài sản tại két bảo mật

 

TÀI SẢN CÓ KÍCH THƯỚC LỚN:

XE MÁY, Ô TÔ

  • Kiểm tra và xác nhận tình trạng với khách hàng
  • Khi giao nhận tài sản phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên giao nhận ghi rõ nội dung hiện trạng tài sản tại thời điểm giao nhận
  • Thực hiện chốt công tơ mét với khách hàng
  • Ghi tem bảo quản với đầy đủ thông tin
  • Chuyển xe vào kho lưu giữ tài sản
18006285
×
VAY NGAY 50 TRIỆU - 500 TRIỆU CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ XE

ĐĂNG KÝ NGAY