Bảo quản tài sản

100% tài sản được niêm phong, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cam kết đền bù cho khách hàng khi xảy ra rủi ro, mất mát. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm quy trình cầm đồ tại đây.

Mọi tài sản được lưu giữ trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Có camera theo dõi 24/7